Liên Hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ T&T

 Nhà máy sản xuất 1: Thôn Vài – Xã Hợp Thanh – Huyện Mỹ Đức – Hà Nội

 Nhà máy sản xuất 2: Thị trấn Đại Nghĩa – Huyện Mỹ Đức – Hà Nội

 Hotline: 0936.300.279

 Email: hangraodeptt@gmail.com

 Website: hangraobetongtt.com